previous

Враќање на средства

Враќање на средства во рок од 7 дена
transport

Достава

Вршиме достава низ цела Македонија
smartphone

Инфо центар

+389 75 405 190
Search button Пребарувај производи
Кошничка
Wishlist Омилени

Општи правила и услови

Дома / Општи правила и услови

Овие правила и услови ги прикажуваат правилата и прописите за употреба на веб-страницата за ИНФИНИТИ НЕТ 2019 ДОО, лоцирана на Dmall.mk.

Со пристапување на оваа веб-страница, претпоставуваме дека ги прифаќате овие правила и услови. Не продолжувајте да го користите Dmall.mk, ако не се согласувате да ги прифатите сите правила и услови наведени на оваа страница.

Следната терминологија се применува на овие правила и услови, Изјава за приватност и Известување за одрекување од одговорност и сите договори: „Клиент“, „Вие“ и „Твоето“ се однесува на вас, лицето што се најавува на оваа веб-страница и ги исполнува правилата и условите на компанијата. „Компанијата“, „Ние самите“, „Ние“, „Наша“ и „Нас“ се однесува на нашата компанија. Сите услови се однесуваат на понудата, прифаќање и разгледување на исплатата неопходна за преземање на процесот на нашата помош на Клиентот на најсоодветен начин за експлцитна цел задоволовуање на потребите на Клиентот во однос на обезбедување на наведените услуги на компанијата, во согласност со преовладувачкиот закон на Република Северна Македонија. Секоја употреба на горенаведената терминологија или други зборови во еднина, множина, капитализација и/или тој или тие, се сметаат како заменливи и затоа се однесува на истите.


АВТОРСКО ПРАВО

Целокупната содржина вклучена на оваа страница, како што се текст, графика, логоа, икони на копчиња, слики, аудио клипови, дигитални преземања, компликации на податоци и софтвер, е во сопственост на Dmall.mk

Составот на целата содржина на оваа страница е ексклузивен имот на Dmall.mk, со авторско право за оваа колекција од страна на Dmall.mk и заштитен со меѓународни закони за авторски права.


РЕГИСТРАЦИЈА

Dmall.mk им нуди на своите корисници онлајн платформа за е-трговија. За користење на нашата платформа треба да се направи Регистрација, а за секоја услуга корисниците се информирани за содржината, цените и условите за плаќање.

Поради безбедносни причини верификацијата на профилот е задолжителна.

Личните податоци што се оставаат при регистрација можете да видите каде се можат да се користат преку нашата Политика за приватност.


ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Кога ја посетувате Dmall.mk или испраќате електронска пошта до нас, Вие комуницирате со нас електронски. Вие се согласувате да примате комуникации од нас електронски.


Вие се согласувате дека сите договори, известувања, обелоденувања и други комуникации што ви ги доставуваме електронски, ги исполнуваат сите законски услови што таквите комуникации треба да бидат на писмено.


СОПСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ ЗА СОДРЖИНАТА

Ако ја користите оваа страница, вие сте одговорни за одржување на доверливоста на вашата сметка и лозинка и за ограничување на пристапот до вашиот компјутер и се согласувате да прифатите одговорност за сите активности што се случуваат под вашата сметка или лозинка.

Ако имате помалку од 16 години, можете да ја користите нашата веб-страница само со вклучување на родител или старател. Dmall.mk го задржува правото да одбива услуги, да прекини сметки, да ги отстрани или уредуви содржините или да ги откажуви нарачките според нивна дискреција.

Доколку сте продавач имате сопствена одговорност за вашата продавница на нашата платформата.

На пример:

 • Додавање на артикли
 • Опис на артиклот
 • Точни податоци за артиклот
 • Слики за артиклот
 • Проверка за нарачка
 • Испорака на пратка за 24 часа

Dmall.mk не е задолжен за горенаведените примери. Dmall.mk има задача секој нов производ да оди на верификација и доколку производот не е соодветен или има содржина како порнографија, навредувачка содржина и други несоодветни содржини има право да го избрише или врати на дополнителна корекција производот за кои ке бидете известени на вашата е-пошта.


ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

Dmall.mk не гарантира дека описите на производите или други содржини на оваа страница се точни, целосни, сигурни, тековни или без грешки. Ако производот што го нуди Продавачот преку нашата платформа не е како што е опишано, вашата задача е да го вратите во неискористена состојба.


КОЛАЧИЊА

Ние користиме употреба на колачиња. Со пристапот до Dmall.mk, вие се согласивте да користите колачиња во договор со Политиката за приватност.

Повеќето интерактивни веб-страници користат колачиња за да ни ги повлечат деталите на корисникот за секоја посета. Колачињата се користат од нашата њеб-страница за да се овозможи функционалност на одредени области за да се олесни на луѓето што ја посетуваат нашата њеб-страница. Некои од нашите партнери со приклучување/рекламирање исто така може да користат колачиња.


ЛИЦЕНЦИ

Освен ако не е поинаку наведено, ИНФИНИТИ НЕТ 2019 ДОО, и/или неговите даватели на лиценци ги поседуваат правата на интелектуална сопственост за сите материјали на Dmall.mk. Сите права на интелектуална сопственост се задржани. Може да пристапите до ова од Dmall.mk за лична употреба подложена на ограничувања утврдени во правилата и условите.

Не смеете:

 • Да се додаваат несоодветни слики


 • Да се копираат слики од други продавници


 • Да се ипорачуваат лажни предмети


Доколку производот не е испорачан трошокот за провизија од банката подпаѓа под продавачот односно Dmall.mk ќе го фактурира до продавачот износот од провизијата т.е 2 пати по 2,45% од сумата со ддв.

Доколку купувачот не е задоволен од производот и сака да го врати назат тогаш треба да контактира со продавницата за повраток на средствата и трошокот на доставата подпаѓа на самиот купувач. Dmall.mk не е должен да ја плати доставата за повраток на пратка.

Овој договор ќе започне со датумот на прифаќање на овој договор.

Делови од оваа веб-страница им овозможуваат на корисниците да објавуваат и разменуваат мислења и информации во одредени области на веб-страницата. ИНФИНИТИ НЕТ 2019 ДОО не ги филтрира, уредувам, објавува или прегледува коментарите пред нивното присуство на веб-страницата. Коментарите не ги одразуваат ставовите и мислењата на ИНФИНИТИ НЕТ 2019 ДОО, негови агенти и/или филијали. Коментарите ги одразуваат ставовите и мислењата на лицето кое ги објавува своите ставови и мислења. Во рамките на дозволените закони, ИНФИНИТИ НЕТ 2019 ДОО не одговара за Коментарите или за какви било одговорноси, штети или трошоци предизвикани и/или претрпени како резултат на какво било користење на и/или објавување на и/или појава на Коментари за оваа веб-страница.

ИНФИНИТИ НЕТ 2019 ДОО го задржува правото да ги следи Коментарите и да ги одстрани сите коментари кои можат да се сметаат за несоодветни, навредливи или предизвикуваат кршење на овие правила и услови.

Вие гарантирате и престставувате дека:

 • Вие имате право да ги објавувате Коментарите на нашата веб-страница и да ги имате сите потребни лиценци и согласности за тоа;

 • Коментарите да не напаѓаат никакво право на ителектуална сопственост, вклучително без ограничување на авторското право, патент или трговска марка на која било трета страна;

 • Коментарите да не соджат никаква клевета, навредлива, непристојна или на друг начин незаконски материјал што претставува инвазија на приватноста;

 • Коментарите нема да се користат за застапување или промовирање на незаконски активности;

Со ова и давате на ИНФИНИТИ НЕТ 2019 ДОО неограничена лиценца за користење, репродукција, уредување и овластување на другите да користа, репродуцираат и уредуваат кој било од вашите Коментари во која било форма, формати или медиуми.


РИЗИК ЗА ЗАГУБА

Сите предмети купени од Dmall.mk се направени според договор за транспорт на пратки. Ова во основа значи дека ризикот за одговорност за загуба на производите ја превзема превозникот.ПРИМЕНА НА ЗАКОН

Со посета и регистрација на Dmall.mk, вие се согласувате со законите на Р.С. Македонија. За секој спор или конфликт е надлежен Основниот Суд.ПРАШАЊА

Прашања во врска со нашите правила и услови за употреба, политика за приватност или друго поврзани со нашата веб-страница може да бидат упатени до нашиот персонал за подршка со кликнување на врската „Контакт со нас“ во страничното мени или на нашата е-пошта: info@dmall.mkСо почит,

Тимот на Dmall.mk

Copyright © 2021 Dmall.mk. All rights reserved. Powered by DigitalCentar

Моја кошничка

Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од кошничка
Види целосна кошничка

Омилени производи

Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Product image

Назив на производ

2 x 15 ден.

Delete item Отстрани од омилени
Види целосна листа